Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

نحوه برخورد با رکوردهای اطلاعات خرید اشخاص موضوع ماده (۲)

پیرو ابلاغ دستورالعمل چگونگی حذف رکوردهای اطلاعاتی فاقد بار مالیاتی به شماره 28009/230/د مورخ 1399/06/29 توسط معاون محترم درآمدهای مالیاتی، متذکر می­شود که انتقال رکوردهای اطلاعات خرید متعلق به اشخاص موضوع ماده (2) قانون مالیات­های مستقیم به انباره فاقد بار مالیاتی، نمی­بایستی مانع از استفاده از این اطلاعات در فرآیند رسیدگی به نحوه انجام تکالیف موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیات­های مستقیم مصوب1380/11/27  برای عملکرد سال 1393 شود. بنابراین تاکید می­شود که مسئولین امر ضمن انتقال اطلاعات مذکور به انباره فاقد بار مالیاتی مطابق بند (4) دستورالعمل صدرالاشاره، ترتیبی اتخاذ نمایند که این قبیل اطلاعات در اسرع وقت در اختیار مأمورین مالیاتی ذی­صلاح در امر رسیدگی به نحوه انجام تکالیف موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیات­های مستقیم مصوب 1380/11/27 پرونده­های اشخاص موضوع ماده (2) قانون مالیات­های مستقیم قرار گیرد.

علی رستم پور

مدیر کل دفتر حسابرسی مالیاتی

image_pdf

شماره:235/28162/د


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین نحوه برخورد با رکوردهای اطلاعات خرید اشخاص موضوع ماده (۲)