Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

ارسال دادنامه ۲۰۰۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال دو عبارت « و نیز کارکنان شاغل در واحدهای یادشده» و « کارکنان شاغل در واحدهای مزبور» از ماده (۲) مصوبه شماره ۱۶۵۳۰۴/ت۵۲۲۳۴هـ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ هیأت وزیران

به پیوست دادنامه شماره 2004 مورخ 1399/12/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم تسری معافیت مالیاتی مقرر در ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1372- به درآمد حقوق کارکنان شاغل در واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فناوری و شهرک های فناوری و ابطال دو عبارت « و نیز کارکنان شاغل در واحدهای یاد شده» و « کارکنان شاغل در واحدهای مزبور» از ماده 2 مصوبه شماره 165304/ت 52234هـ مورخ 1394/12/16 هیات وزیران برای اجرا ارسال میگردد.

ضمنا مقررات بخشنامه شماره 200/95/4 مورخ 1395/1/22 این سازمان در ارتباط با تسری معافیت مالیاتی مقرر در ماده 13 قانون مذکور به درآمد حقوق کارکنان شاغل در واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فناوری و شهرک های فناوری (موضوع ماده (2) تصویب نامه مورد اشاره)  از تاریخ صدور دادنامه مذکور، موضوعیت نخواهد داشت.

 

محمود علیزاده

معاون حقوقی و فنی مالیاتی

image_pdf

شماره:210/1400/23


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین ارسال دادنامه ۲۰۰۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال دو عبارت « و نیز کارکنان شاغل در واحدهای یادشده» و « کارکنان شاغل در واحدهای مزبور» از ماده (۲) مصوبه شماره ۱۶۵۳۰۴/ت۵۲۲۳۴هـ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ هیأت وزیران