Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

ارسال دادنامه هیات عمومی مبنی بر نقض دادنامه های شماره ۱۱۶۳۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۷ و شماره ۱۰۲۷۲ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ هیات عمومی و اعتبار حقوقی جزء ب از بند ۲ و قسمت اخیر بند ۱ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی

مدیران کل محترم امور مالیاتی

تصویر دادنامه شماره 1180-1181 مورخ 1401/06/29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رفع تعارض بین رأی شماره 140009970905812552 مورخ 1400/09/30 با آرای شماره 9909970905821636 مورخ 1399/11/07 و شماره 140009970905810272-273 مورخ 1400/02/28; برای رعایت مفاد دادنامه مذکور، به پیوست ارسال می‌شود.

لازم به ذکر است که بر اساس مفاد دادنامه شماره 1181 مورخ 1401/06/29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به صحیح بودن رأی شماره 140009970905812552 مورخ 1400/09/30 و نقض آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 9909970905821636 مورخ 1399/11/07 و شماره 140009970905810272-273 مورخ 1400/02/28 صادر شده و اعتبار حقوقی جزء (ب) از بند (2) و قسمت اخیر بند (1) بخشنامه شماره 200/97/177 مورخ 1397/12/28 سازمان امور مالیاتی کشور که به ترتیب بر اساس آرای اخیر الذکر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده بود، مورد تأیید قرار گرفته است.

سعید توتونچی ملکی

معاون حقوقی و فنی مالیاتی

image_pdf

شماره:210/17936/ص


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین ارسال دادنامه هیات عمومی مبنی بر نقض دادنامه های شماره ۱۱۶۳۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۷ و شماره ۱۰۲۷۲ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ هیات عمومی و اعتبار حقوقی جزء ب از بند ۲ و قسمت اخیر بند ۱ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی