Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

مراجعه به محل فعالیت اشخاص موضوع جز (۲) بند (ز) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در خصوص بررسی استفاده از پایانه فروشگاهی توسط اشخاص موضوع این بند از جمله پزشکان

ادارات کل امور مالیاتی

نظر به گزارشات واصله مبنی بر عدم استفاده برخی از اشخاص موضوع جزء (2) بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور (از جمله پزشکان) از پایانه فروشگاهی در اجرای حکم قانونی بند مذکور، مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا ماموران مالیاتی ذی ربط به تناوب به محل فعالیت اشخاص مذکور مراجعه و گزارش لازم در خصوص موضوع تهیه و در سوابق پرونده درج نمایند.

ضمنا در موارد عدم نصب یا استفاده از پایانه فروشگاهی علاوه بر اعلام مراتب به مرجع صدور مجور در اجرای ماده 24 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، ضمن مکاتبه با هر یک از اشخاص یاد شده جهت استفاده از پایانه فروشگاهی، شمول مجازات و جرائم مقرر در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان یادآوری گردد.

محمدتقی پاکدامن

معاون درآمدهای مالیاتی

image_pdf

شماره:230/52584/د


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین مراجعه به محل فعالیت اشخاص موضوع جز (۲) بند (ز) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در خصوص بررسی استفاده از پایانه فروشگاهی توسط اشخاص موضوع این بند از جمله پزشکان