Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

در خصوص وضعیت سهم درآمد یا سود سازمان صنایع از از شرکت های متعلق به نامبرده از لحاظ عدم مشمول بودن حکم ماده ۲ نسبت به سازمان مزبور

نامه شماره 611 / 1958/ 19255 مورخ 11 / 12 / 78 سازمان صنایع ملی ایران عنوان جناب آقای دکتر عرب مازار معاون محترم درآمدهای مالیاتی مبنی بر اینکه پاسخ شماره 7110/ 31289- 30 / 4 مورخ 18 / 8 / 78 وزارت متبوع برای سازمان مزبور قانع کننده نمی باشد حسب ارجاع مورخ 31 / 1 / 79 مشاورالیه ودر اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 واصلاحیه های بعدی آن درهیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح وبا توجه به سوابق امر وپس از بحث وتبادل نظر در خصوص موضوع به شرح آتی مبادرت به صدور رأی گردید.
رأی
چون مفاد تبصره 1 ماده 2 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 66 واصلاحیه های بعدی آن تصریح بر عدم تسری حکم ماده 2 یادشده به سهم درآمد یا سود شرکت هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به اشخاص ومؤسسات مذکور در بندهای ماده 2 موصوف می باشد دارد ، لذا با فرض اینکه سازمان صنایع ملی ایران از جمله اشخاص موضوع بند 1 ماده 2 سابق الذکر باشد. سهم درآمد یا سود سازمان از شرکت هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن شرکت ها متعلق به سازمان است مشمول حکم ماده 2 مزبور نبود ومشمول مالیات می باشد ، لذا پاسخ شماره 7110/ 31289- 30 / 4 مورخ 18 / 8 / 78 وزارت متبوع منطبق با قانون وصحیح است.
علی اکبر سمیعی- محمد رزاقی-علی اکبر نوربخش-اسدا…مرتضوی- محمدعلی سعیدزاده-داریوش آل آقا-علی اصغر زندی فائز- عباس رضاییان- علی عزیزی
image_pdf

شماره:3655/4/30


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین در خصوص وضعیت سهم درآمد یا سود سازمان صنایع از از شرکت های متعلق به نامبرده از لحاظ عدم مشمول بودن حکم ماده ۲ نسبت به سازمان مزبور