Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

اصلباح آئین نامه مربوط به معافیت ۵ساله افزایش سرمایه

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 4 / 5 / 1383 بنا به پیشنهاد شماره 15962 / 21101619 مورخ 24 / 4 / 1383 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده 22 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصلاحماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1382 – تصویب نمود:

ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 4 قانون تنظیم بخشی ا ز مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران , موضوع تصویب نامه شماره 1907 /ت 3037 ه مورخ 2 / 2 / 1383 هیئت وزیران به شرح زیر اصلاح می گردد:

ماده 3

_ افزایش سرمایه ای که مطابق ماده 2 این آیین نامه صورت گیرد , طی پنج سال از اولین سال مالی افزایش سرمایه بنا به درخواست مودی از درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت کسر می گردد.

محمد رضا عارف
معاون اول رئیس جمهور

image_pdf

شماره: 21184/ت 31084هـ


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین اصلباح آئین نامه مربوط به معافیت ۵ساله افزایش سرمایه