Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

عدم نیاز صدور برگ تشخیص برای پرونده املاک معاف

همانطور که اطلاع دارند تعدادی از املاک موضوع فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27 / 11 / 1380 با احراز شرایط مقرر،از پرداخت مالیات بردرآمد اجاره املاک معاف می باشند. بنا به اطلاعات واصله،برخی از مأموران مالیاتی در خصوص املاک یاد شده،پس از تنظیم گزارش رسیدگی و تأیید معافیت مقرر،اقدام به صدور برگ تشخیص معاف می نمایند.این موضوع علاوه بر تطویل سیر پرونده موجب انجام هزینه و اقدامات اضافی برای این گروه از پرونده های مالیاتی می گردد،لذا مقررمی دارد:

1_ تنظیم گزارش رسیدگی برای املاک موصوف کافی بوده و از صدور برگ تشخیص معاف برای املاکی که از معافیت مالیاتی نسبت به درآمد اجاره املاک برخوردار می باشند،خودداری شود.

2_ ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا حد امکان،واحدهای مالیاتی منبع املاک را تجمیع و مأموران مالیاتی که از این طریق باقی می ما نند در منبع مشاغل و واحدهای وصول و اجراء بکار گیرند.

محمدعلی بیگ پور
معاون عملیاتی

image_pdf

شماره:4965/2643/232


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین عدم نیاز صدور برگ تشخیص برای پرونده املاک معاف