Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

نحوه پرداخت سهم بنیاد مستضعفان از طرف شرکتهای تابعه

بمنظور رفع مشکل اجرائی نحوه پرداخت مالیات سهم بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی که از طرف شرکتهای تابعه تقسیط میشود و اطلاعات راجع به وصولی و اقساط در اختیار ماموران تشخیص مالیات ذیربط قرار نمیگیردو براساس تصمیمات متخذه درجلسه مورخ 11 / 10 / 1375 نمایندگان شورای عالی مالیاتی،ادارات کل مالیات بر شرکتها،خزانه،وصول و اجراء مالیاتهای تهران و بنیاد مذکور مقرر میدارد:

1_ امورمالی و حسابداری بنیاد پس از دریافت چکها و سفته های تقسیط شده از واحدهای مالیاتی وزارت اموراقتصادی و دارائی فهرست چکهاو سفته های وصول شده و نشده را بهمراه مدارک مستند حداکثر ظرف ده روز پس از سررسید به ادارات کل مالیاتی در تهران و استانها حسب مورد اعلام نماید.

2_ درمورد مالیات نقل و انتقال قطعی املاک قبوض مربوط به مالیات سهم بنیاد بصورت نقد و یا چک بانکی (نقدی) به واحدهای مالیاتی ارائه شود تا موجب تسریع انجام کارو صدور گواهی های مالیاتی گردد .

ضمنا” برای یکنواختی انجام امور فرمهای ضمیمه بشرح زیر موردعمل قرار گیرد.

الف- فرم شماره 1 از طرف آن اداره کل جهت نمایندگی معاونت مالی بنیاد دراستان مربوط ابلاغ گردد.

ب- قسمت صدر فرم شماره 2 توسط نمایندگی معاونت مالی بنیاد تکمیل و پس از تکمیل قسمت ذیل آن نیزتوسط حسابداری اداره کل به حوزه مالیاتی ذیربط ارسال شود.

داریوش ایران بدی
معاون درآمدهای مالیاتی

image_pdf

شماره: 1238/112/4/30


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین نحوه پرداخت سهم بنیاد مستضعفان از طرف شرکتهای تابعه