Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

مالیات نقل و انتقال اسناد عادی

اداره کل اموراقتصادی ودارائی استان خوزستان

بازگشت بنامه شماره 2781 مورخ 17 / 2 / 70 ونظربه اینکه مطالبه مالیات نقل وانتقال قطعی از مبایعه نامه های عادی املاک ثبت شده و دارای سند مالکیت باتوجه به ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور فاقد وجاهت قانون ی بوده و ینگونه املاک حسب مقررات قانون ی مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1345 و اصلاحیه های بعدی آن نسبت به مدت تصرف خریدار عادی تا زمان انتقال رسمی ،اجاری تلقی و مالک رسمی مشمول مالیات مال الاجاره میباشد و اقدام اداره امور اقتصادی و دارائی بهبهان در خصوص وصول مالیات نقل وانتقال ازمعامله عادی یک باب خانه از آقای زینل زاده خریدار ملک مزبور ناشی ازبرداشت مبهم از قانون مالیاتهابوده و موضوع ارتباطی با ماده 35 قانون مالیاتهای مذکور مواد ماده 61 و ماده 74 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 مجلس شورای اسلامی نداشته وندارد لذا مقتضی است ضمن آموزش لازم به مامورین تشخیص درجهت اجرای صحیح قانون دستورفرمائیدطبق مقررات نسبت به استرداد مالیات دریافتی اقدام گردد.

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

image_pdf

شماره:6940/399/5/30


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین مالیات نقل و انتقال اسناد عادی