Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

آئین نامه اجرایی موضوع ماده ۳۳

شماره: 112106/ت/ 111/هـ
تاریخ: 1368/2/24
ماده 1:
ماموران کنسولی ایران در خارج از کشور موظفند ظرف سه ماه از تاریخ اطلاع از فوت اتباع ایران که در حوزه ماموریت آنها فوت شده‌اند حتی الامکان اطلاعات مشروحه ذیل را با رعایت سلسه مراتب مکاتباتی از طریق وزارت امور خارجه به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نمایند .
1. مشخصات متوفی شامل: نام – نام خانوادگی- شماره شناسنامه و محل صدور- شماره گذرنامه- تاریخ فوت- نشانی محل اقامت در حوزه ماموریت کنسولی- شغل متوفی در کشور محل فوت در زمان حیات و نشانی محل فوت .
2. مشخصات وراث شامل: نام- نام خانوادگی- شماره شناسنامه و محل صدور- نسبت آنها با متوفی و شناسایی محل اقامت آنها در کشور خارج .
3. فهرست اموال مشمول مالیات بر ارث متوفی واقع در کشور محل فوت موضوع ماده 19 قانون مالیاتهای مستقیم که در صورت امکان باید از طریق استعلام از مراجع ذیربط حوزه ماموریت مشخص شود و تعیین و ارزش آنها بر حسب اوضاع و احوال اقتصادی محل وقوع اموال در تاریخ حین الفوت .
4. مبلغ مالیات بر ارث که از طرف وارث بابت اموال متوفی به کشور محل ماموریت کنسولی پرداخت شده یا باید پرداخت شود در صورت حصول اطلاع از طریق مقامات رسمی محل .
ماده 2:
ماموران کنسولی موظفند مراتب لزوم انجام تکلیف مقرر در ماده 26 قانون مالیاتهای مستقیم را کتباً به اشخاص مقرر بند 2 ماده 1 این آئین نامه ابلاغ و فرم اظهارنامه مالیات بر ارث را در اختیار آنها قرار دهند و در صورتی که وارث مبادرت به تسلیم اظهار نامه به دفتر کنسولی نمایند پس از ثبت رسید آن به ورثه تسلیم و اظهار نامه را به شرح ماده یک این آیین‌نامه ارسال نمایند .
ماده 3:
وزارت امور اقتصادی و دارایی فرم اظهار نظر مالیات بر ارث را از طریق وزارت امور خارجه در اختیار ماموران کنسولی قرار خواهد داد .
ماده 4:
تخلف از مقررات این آیین‌نامه موجب تعقیب ماموران ذیربط طبق مقررات مربوطه بوده و مفاد این ماده مانع اجرای مقررات خاص وزارت امور خارجه در مورد رسیدگی تخلفات مامورین خود نمی‌باشد .
image_pdf

شماره:112106/ت/ 111/هـ


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین آئین نامه اجرایی موضوع ماده ۳۳