Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

اجرای ماده ۵۰ (حق تمبر)

شماره: 2902
تاریخ: 1381/2/1
بنا به تفویض اختیارات حاصل از نامه شماره 2902 مورخ 81/2/1 وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی و در اجرای قسمت اخیر ماده 50 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 با آخرین اصلاحات مصوب 1380/11/27 مجلس شورای اسلامی و بمنظور سهولت در جریان امور مقرر می‌دارد:
1. اداره کل مالیاتهای غیرمستقیم در تهران و ادارات کل امور اقتصادی و دارائی استانها مادامی که تمبرهای مالیاتی معادل ارزش تعیین شده در فصل حق تمبر قانون مالیاتهای مستقیم انتشار نیافته و در دسترس متقاضیان قرار نگرفته است به جای الصاق و ابطال تمبر به دریافت حق تمبر در قبال صدور قبض مالیات اکتفا نمایند .
2. ادارات امور مالیاتی ذیربط مکلفند ضمن اعلام شماره حسابهای مالیاتی ، قبوض مالیاتی را با اخذ رسید دراختیار مراجع مربوط فصل مذکور قرارداده تا هریک از آنان پس از واریز حق تمبر متعلق توسط متقاضی اوراق ، اسناد و مدارک مشروحه در فصل یاد شده را با درج شماره و تاریخ و مبلغ حق تمبر پرداختی ممهور به مهر«حق تمبر پرداخت شده است» نموده و در پایان هرماه فهرست مشخصات اوراق ، اسناد و مدارک صادره یا تجدید شده را منضم به یک نسخه از قبوض مالیاتی پرداختی به ادارات مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند .
بدیهی است رسیدگی به اسناد و مدارک موضوع فصل مذکور (حق تمبر) به عهده ادارات مالیاتی ذیربط بوده و درصورت احراز مابه‌التفاوت حق تمبر ناشی از عدم اجرای صحیح قانون وفق مفاد ماده 51 قانون مالیاتهای مستقیم اقدام خواهند نمود .
عیسی شهسوار خجسته- رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور
image_pdf

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین اجرای ماده ۵۰ (حق تمبر)