Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

در مورد لغو معافیتهای مالیاتی کلیه دستگاه های ماده ۱۱ برنامه سوم و نهادهای انقلابی

جناب آقای حجتی
وزیر محترم جهادکشاورزی

عطف به نامه شماره 14453 / 28 / 7909 /ن م مورخ 7 / 7 / 1380 در خصوص استعلام از اعتبار ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم، با توجه به ماده 58 قانون برنامه سوم توسعه اعلام می دارد:
ماده (58) قانون برنامه سوم توسعه مقرر می دارد:

ماده 58_ از سال 1379 کلیه تخفیف ها،ترجیحات و معافیت های مقررمالیاتی و حقوق گمرکی کلیه دستگاههای موضوع ماده 11 این قانون ،مؤسسات و نهادهای انقلابی و عمومی غیر دولتی جز در مورد بخشهای فرهنگی و به غیر از معافیت های برقرار شده بر اساس کنوانسیونهای بین المللی تجاری و واردات کاغذ برای تهیه کتب درسی آموزش و پرورش، لغو می گردد.
لذا در مواردی که معافیت مالیاتی برای دستگاهها و مؤسسات و نهاد های مذکور وضع شده است، معافیت آنها با توجه به ماده 58 قانون برنامه سوم فاقد اعتبار است.
لکن در مواردی که معافیت مالیاتی برای کالا و فعالیت به طور کلی (منصرف از دولتی بودن و خصوصی بودن دستگاه) وضع شده کماکان لازم الاجراء است.
با توجه به مراتب فوق از آنجا که ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه آن ناظر به معافیت درآمد حاصل از کلیه فعالیت های کشاورزی و دامپروری و دامداری و پرورش ماهی و ……… (منصرف از دولتی یا خصوصی بودن تولید کننده محصولات فوق) می باشد. بنابراین ماده 58 قانون برنامه سوم تاثیری درآن ندارد و ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه آن کماکان لازم الاجراء است.

سیدمحمدعلی ابطحی

image_pdf

شماره:31650


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین در مورد لغو معافیتهای مالیاتی کلیه دستگاه های ماده ۱۱ برنامه سوم و نهادهای انقلابی