Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

شرکتهای دولتی مشمول معافیت ماده ۸۱می گردندوتوضیحاتی در این خصوص

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفترهیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی
جامعه حسابداران رسمی
سازمان حسابرسی

چون در مورد نحوه اجرای احکام مالیاتی مقرر در بند “ ع‌” تبصره 2 و تبصره‌های 27 و 35 قانون بودجه سال 1379 کل کشور و حدود تاثیر مفاد ماده 58 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برآنها با توجه به موخرالتصویب بودن قانون مذکور نسبت به قانون بودجه سال 1379 ابهامات و سوالاتی مطرح می شود , لذا با بررسی مجدد قوانین موصوف و توجه به اصول و موازین حقوقی و مدافه کافی درمبانی تقنین و شان تصویب و اهدافی که تحقق آنها مورد عنایت بوده است , یادآور می شود.
الف – نظریه اینکه قانون بودجه سال 1379 در تاریخ 24 / 12 / 1378 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و از اول سال 1379 لازم الاجرا شده است , از طرفی قانون برنامه سوم توسعه مصوب 17 / 1 / 1379 نیز از اول سال مزبور واجد اعتبار اجرائی گردیده است , بنابراین صرف موخر التصویب بودن قانون برنامه سوم …. , متضمن نسخ بد ”ع “ تبصره 2 و تبصره‌های 27 و 35 قانون بودجه ستا 1379 نبوده و حکم ماده 58 قانون برنامه سوم توسعه …. مفید معنی اراده جدید مقنن بربی اعتباری یا لغو احکام قانون بودجه سال مزبور نمی باشد . علیهذا مقررات یادشده از قانون بودجه به همان ترتیب که تصویب شده است , قابل اجرا می باشد.
ب – از تصریح مقنن به دلیل وضع و تصویب حکم بند “ ع ” تبصره 2 قانون بودجه سال 1379 “ به منظور فراهم نمودن امکانات رقابتی برای بخش خصوصی ” و همچنین ماده 58 قانون برنامه سوم توسعه چنین مستفاد می شود که لغو معافیت های مالیاتی منطقاً ناظر به لغو آن دسته از معافیت های مالیاتی است که مخصوص تمام یا بعضی از شرکتها ی دولتی بوده و بخش خصوصی از آن برخوردار نبوده است , لذا شامل معافیت هائی که شرکتهای دولتی و خصوصی بطور یکسان می توانند از آن برخودار شوند, از جمله معافیت درآمد حاصل از فعالیت های کشاورزی , نمی باشد.
بنا به اوصاف مشروحه در بندهای الف و ب با تایید نظریه های شماره 31650 مورخ 28 / 8 / 1380 و 36588 مورخ 20 / 8 / 81 معاون محترم حقوقی مجلس رئیس جمهور و 23080 مورخ 7 / 12 / 81 قائم مقام محترم ایشان مقرر میشود:

1_ مفاد بند “ع” تبصره 2 و تبصره‌های 27 و 35 قانون بودجه سال 1379 در صورت احراز شرایط مقرر در آنهااجرا گردد.

2_ معافیت مالیاتی درآمدهای حاصل از فعالیتهای کشاورزی مقرر درماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن در مورد شرکتهای دولتی نیز کماکان اعمال می گردد.
بدیهی است دستورالعمل ها وبخشنامه ها و نظریات موردی صادره قبلی مغایر با این دستورالعمل لغو و کان لم یکن می گردد.

عیسی شهسوارخجسته

image_pdf

شماره:8530


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین شرکتهای دولتی مشمول معافیت ماده ۸۱می گردندوتوضیحاتی در این خصوص