Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

معافیت مالیات حقوق آزادگان

· معافیت مالیات حقوق آزادگان
شماره: 40107/1808-211 تاریخ: 1381/7/15
با عنایت به مفاد ماده 273 الحاقی به اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 مبنی بر لغو کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با توجه به مفاد دادنامه شماره 351 مورخ 1380/11/7 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده (2) آیین‌نامه اعطای تخفیف‌های مالیاتی به آزدگان و تصویب نامه شماره 12650 ت/ 26571 ه مورخ 81/3/25 هیات محترم وزیران مبنی بر تغییر عبارت “مشکلات مالی” به عبارت “مشکل مالیاتی” (تصاویر پیوست) ، توجه خواهند داشت که آزادگان عزیز نسبت به مالیات بر درآمد حقوق تا تاریخ 1380/11/27 به میزان پنجاه درصد و از تاریخ مذکور به بعد صد در صد درآمد حقوق آنان طبق حکم بند (14) ماده (91) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 از پرداخت مالیات معاف خواهند بود و در مورد سایر درآمدهای آزدگان عزیز ، حکم مقرر در ماده 19 قانون حمایت از آزادگان لغایت عملکرد سال 1380 نافذ و قابلیت اجرایی دارد .
عیسی شهسوار خجسته
image_pdf

شماره:40107/1808-211


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین معافیت مالیات حقوق آزادگان