Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

حقوق ماه اول نیز مشمول مالیات است

نظر به اینکه درارتباط با تعلق یاعدم تعلق مالیات بردرآمد حقوق حقوق بگیران درماه اول استخدام،که طبق قوانین موضوعه تمام یاقسمتی از حقوق مزبور بابت بیمه و بازنشستگی وغیره کسر و بحساب مربوطه واریزمیشود ممکن است برای بعضی ازکارفرمایان،ذیحسابان و مسئولین حسابداریهاابهام وجود داشته باشد، لذابموجب این بخشنامه تاکید می نماید که چون طبق ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 1366 مجلس شورای اسلامی درآمد مشمول مالیات حقوق بصراحت مشخص وعبارت ازحقوق و مزایای مربوط به شغل قبل از وضع کسورازجمله بازنشستگی وبیمه حقوق بگیر و پس ازکسرمعافیتهای مقرر در قانون مذکورشناخته شده است بنابراین پرداخت کنندگان حقوق توجه خواهند داشت که کل درآمد حقوق حقوق بگیر قبل از وضع کسورحتی درمواردیکه حقوق ماهانه حقوق بگیر به صندوق بازنشستگی و بیمه پرداخت میشود مشمول مالیات بوده و عدم کسر مالیات ازآنها فاقد وجهه قانون ی میباشد،بدیهی است مفاد این دستورالعمل درمواردافزایش حقوق حقوق بگیر نیز جاری خواهد بود.

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

image_pdf

شماره:30302/2792/5/30


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین حقوق ماه اول نیز مشمول مالیات است