Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

رای دیوان عدالت اداری در خصوص عدم لزوم تایید کتبی سر ممیز مالیاتی در قبوض پرداخت مالیات

شماره و تاریخ دادنامه: 106 مورخ 1390/03/02
رأی هیأت عمومی : به موجب ماده 104 قانون مالیات‎های مستقیم وزارتخانه‎ها ، موسسات دولتی و شهرداری‎ها ، موسسات وابسته به دولت وشهرداری‎ها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و اشخاص موضوع بند (الف) ماده 95 این قانون مکلف‎اند در هر مورد که بابت حق‌الزحمه پزشکی ، هزینه‎های بیمارستانی و … وجوهی به هر عنوان پرداخت می‎کنند ، پنج درصد آن را به عنوان علی‎الحساب مالیات مودی (دریافت‌کننده وجوه) کسر و ظرف سی روز به حساب تعیین‌شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت‌کنندگان را با ذکر نام و نشانی آنها به اداره امور مالیاتی ذی‎ربط ارسال دارند . نظر به این که برای مودیان به غیر از تکالیف مندرج در ماده 104 قانون فوق‎الذکر تکلیف دیگری پیش‎بینی نشده است بنابر این بخشنامه معترض‎عنه (شماره 46378 مورخ 26/9/1377) در حدی که مفید الزام مودی به ارائه اصل یا تصویر قبوض وجوه کسر و ایصال‌شده به حساب درآمدهای مالیاتی با تایید کتبی سرممیز اداره کل مربوط می‎باشد ، خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد .
image_pdf

شماره:هـ/88/1025


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین رای دیوان عدالت اداری در خصوص عدم لزوم تایید کتبی سر ممیز مالیاتی در قبوض پرداخت مالیات