Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

در مورد معافیت حقوق پزشکان

گزارش شماره 2121- 5 / 30- 24 / 7 / 67 دفتر فنی مالیاتی مبنی بر اینکه چون سازمان زندانها و اقدامات تامین و تربیتی کشور تحت نظارت شورایعالی قضائی است لذا استفاده پزشکان و پیراپزشکان طرف قرار داد با سازمان مذکور از معافیت ماده واحده قانون معافیت از مالیات وجوهیکه تحت هر عنوان باستثنای حقوق و فوق العاده شغل به پزشکان،دندانپزشکان ودکترهای داروساز و دامپزشکان پرداخت می شود مصوب 22 / 8 / 66 مجلس شورای اسلامی محل تامل است،حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 در تاریخ 9 / 2 / 1368 درهیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است وهیات پس از بحث و بررسی و تبادل نظر بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید: چون سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به موجب قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به ” سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور” مصوب 6 / 11 / 64 مجلس شورای اسلامی ایجاد شده و زیرنظر قوه قضائیه (شورایعالی قضائی اداره می شود،لذا با عنایت به مدلول ماده 3 قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1366 از جمله موسسات دولتی محسوب و استفاده پزشکان و پیراپزشکان طرف قرار داد با سازمان مذکور از معافیت مالیاتی ماده واحده قانون معافیت از مالیات وجوهیکه پرداخت می شود مصوب 22 / 8 / 66 مجلس شورای اسلامی قانون ی و بلامانع است .

محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- مجید میرهادی- محمد رزاقی- محمد تقی قزلباش- محمود حمیدی- علی اصغر محمدی- علی اکبر نوربخش- محمد طاهر.

image_pdf

شماره:1097/4/30


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین در مورد معافیت حقوق پزشکان