Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

نحوه کسر و ایصال مالیات از قراردادهای فاینانسبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
از آنجایی که اشخاص حقوقی ایرانی به منظور انجام پروژه‌های ملی و طرح های توسعه و غیره در چارچوب قوانین و مقررات جاری پروژه‌های خود را پس از انتخاب پیمانکار و انعقاد قرار داد از طریق اخذ تسهیلات خارجی (فاینانس ) تأمین مالی می‌نمایند از طرفی چون فاینانس کننده ، مالیات متعلق به قرارداد را تأمین مالی نمیکند و نحوه پرداخت قرارداد فاینانس از طریق گشایش اعتبار اسنادی می‌باشد ، و نظر به این که به موجب مقررات ذیل بند“ ب ” ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 ، پرداخت کنندگان وجوه به اشخاص حقوقی خارجی و موُسسات مقیم خارج از ایران مکلفند در هر پرداخت مالیات متعلق را به اداره امور مالیاتی محل اقامت خود پرداخت کنند لذا به منظور سهولت در کار موُدیان و برطرف شدن مشکلات موجود در خصوص نحوه کسر و ایصال مالیات از قرار دادهای فاینانس ، راهکار اجرایی به شرح زیر اعلام تا به مورد اجراء گذارده شود:
1. کارفرمایان قبل از دستور پرداخت هر گونه وجهی ، اسناد مربوط (صورتحساب) که تعیین کننده میزان پرداختی توسط بانک گشایش کننده اعتبار در وجه پیمانکار خارجی است را به بانک ذیربط ارائه نمایند .
2. بانک گشایش کننده اعتبار بهای مندرج در صورتحساب را که باید برای بانک طرف خود درخارج از کشور در وجه پیمانکار حواله یا اعلام کند تا در وجه پیمانکار پرداخت گردد به اداره امور مالیاتی اقامتگاه کار فرما اعلام کند .
3. اداره امور مالیاتی ذیربط پس از محاسبه و اخذ مالیات متعلق به صورتحساب بصورت ریالی از کارفرما ، گواهی لازم را مبنی بر بلامانع بودن صدور حواله نسبت به کل مبلغ صورت حساب یادشده برای بانک استعلام کننده صادر و ارسال خواهند کرد .
4. بانک گشایش کننده اعتبار پس از دریافت گواهی پرداخت مالیات ، نسبت به صدور حواله مزبور برای بانک طرف مقابل در وجه پیمانکار اقدام نماید .
عیسی شهسوار خجسته
image_pdf

شماره:204/5241/230


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین نحوه کسر و ایصال مالیات از قراردادهای فاینانس