Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

بخشنامه در خصوص استاندارد کردن رسیدگی و تشخیص مالیات صاحبان مشاغل …

سازمان امور مالیاتی کشور
اداره کل امور مالیاتی ……

این معاونت در نظر دارد بمنظور ایجاد وحدت رویه در رسیدگی های مالیاتی صاحبان محترم مشاغل سراسر کشور با همکاری و معاضدت مسئولین و دست اندرکاران امور مالیاتی،نسبت به استاندارد کردن رسیدگی و تشخیص مالیات صاحبان مشاغل اقدام نماید لذا مقتضی است نظرات،پیشنهادات و عوامل موثر در تشخیص مالیات یاد شده خود را به تفکیک صاحبان مشاغل بندهای 3 ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه 30 / 8 / 1383 از طریق نمابر شماره 8573756 به دفتر امور تشخیص مالیاتی حوزه این معاونت ارسال نمایید. همچنین مقرر می شود ادارات کل امور مالیاتی در رابطه با شناسایی منابع جدید مالیاتی در سطح استان مربوط،تعامل و هماهنگی لازم با دستگاههای ذیربط از جمله شهرداری ها، شرکت پست،سازمان ثبت اسناد و املاک و ….. بعمل آورده و پس از بررسی و شناسایی منابع جدید،وفق مقررات قانون ی نسبت به رسیدگی مالیاتی آنان اقدام نموده و نتیجه بصورت ماهانه جهت تخصیص پاداش مناسب به ماموران مالیاتی ساعی در این خصوص از طریق دور نگار مذکور اعلام شود.

محمد علی بیگ پور
معاون عملیاتی

image_pdf

شماره:3203/1426/233


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین بخشنامه در خصوص استاندارد کردن رسیدگی و تشخیص مالیات صاحبان مشاغل …