Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

رسیدگی به دفتر درآمد و هزینه مشاغل موضوع بند(ب) ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم

دفاتر درآمدوهزینه صاحبان مشاغل موضوع بندب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم،به منظور ارائه خدمات بهینه به مؤدیان محترم مالیاتی، گسترش عدالت مالیاتی،ترغیب صاحبان مشاغل فوق به ارائه دفتر و اسناد و مدارک مثبته، شفاف سازی فعالیت های اقتصادی مؤدیان،تسهیل در اجرای قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده و در راستای نظام مند نمودن فرآیند تشخیص درآمد مشمول مالیات مؤدیان، تهیه گردیده است.
با عنایت به مطالب فوق، مقتضی است در رسیدگی به دفاتر مذکور این مهم مورد توجه قرار گیرد که با توجه به حجم،موضوع و نحوه فعالیت اقتصادی این دسته از مؤدیان، سازمان امور مالیاتی، از ایشان انتظار تسلط به اصول پیشرفته حسابداری را ندارد. دفتر مشاغل با همین رویکرد برای ثبت ساده درآمد،هزینه، خرید، دارایی های استهلاک پذیر و مالیات و عوارض ارزش افزوده تهیه گردیده و به همین دلیل، در نگارش راهنمای آن، آگاهانه از الزام مؤدیان به رعایت استانداردهای حسابداری در تنظیم و تحریر این دفتر، خودداری شده است.
علی ایحال راهنمای تنظیم و تحریر دفتر مشاغل،شیوه قابل قبول سازمان در تنظیم و تحریر دفتر و تکالیف مؤدیان موصوف در این خصوص را مشخص ساخته است. بنابراین قبول دفتر توسط ادارات امور مالیاتی،نباید به رعایت استانداردهایی خارج از حدود تعیین شده در راهنمای مذکور منوط گردد. لذا توصیه می شود مادامی که دفتر تسلیمی از سوی مؤدی با رعایت چارچوب های مورد تأکید در راهنمای موصوف تهیه شده و امکان تعیین درآمد مشمول مالیات بر اساس رسیدگی به دفتر وجود داشته باشد،حتی الامکان از رد آن خودداری شده و درآمد مشمول مالیات بر مبنای رسیدگی به دفتر تعیین گردد.
علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
image_pdf

شماره:6778/200/ص


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین رسیدگی به دفتر درآمد و هزینه مشاغل موضوع بند(ب) ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم