Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

درآمد مهندسین ناظر

وزارت فرهنگ و آموزش عالی
عطف به نامه شماره 133335 / 56- 28 / 12 / 67 موضوع نظارت براحداث خوابگاههای دانشجوئی توسط مهندسین ناظر اشعار می دارد: نظر به اینکه درآمد مشمول مالیات سالانه مهندسین مشاور براساس حجم فعالیت آنها و نیز باتوجه به حق الزحمه دریافتی بابت نظارت ساختمانها محاسبه می گردد و پروانه های ساختمانی صادره از طرف شهرداریها که مشخصات مهندسین ناظر در آن درج می گردد در تعیین میزان درآمد موثر می باشد لذا اگر آن وزارت مشخصات کامل مهندسین ناظر و مشخصات ساختمانهای تحت نظارت آنها را با ذکر میزان حق الزحمه پرداختی و یا رایگان بودن امر نظارت به حوزه های مالیاتی مربوط اعلام دارد . در تشخیص درآمد مشمول مالیات ایندسته از مهندسین ناظر توسط حوزه های مالیاتی فقط رقم واقعی دریافتی منظور و چنانچه امر نظارت کلا” رایگان باشد درآمدی برای آن مورد محاسبه نخواهد شد.

محمدجواد ایروانی
وزیر امور اقتصادی و دارائی

image_pdf

شماره:1497/455/4/30


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین درآمد مهندسین ناظر