Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

تصویب نامه هیئت وزیران در مورد شمول معافیت مالیاتی ده ساله برای واحدهای تولیدی جدیدالاحداث در داخل شهرک ها و نواحی صنعتی خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان کرمانشاه


معاون اول رئیس جمهور تصویب نامه شماره 226707/ت 41924 ه مورخ 1387/12/4 را خطاب به وزارت صنایع و معادن وزارت امور اقتصاد و دارایی ، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری به شرح زیر اعلام نموده است:

هیئت وزیران در جلسه مورخ 1387/11/10 که در مرکز استان کرمانشاه تشکیل شد ، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی ، وزارت امور اقتصاد و دارایی ، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه­ ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1380- تصویب نمود:
فعالیت های تولیدی و معدنی بخش های تعاونی و خصوصی جدیدالاحداث در داخل شهرک ها و نواحی صنعتی خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان کرمانشاه به مدت ده سال مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می­ باشند . مجتمع‌های گردشگری مطابق تبصره (3) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1380- مشمول معافیت مالیاتی خواهد بود. (متن تصویب نامه فوق به موجب تصویب نامه شماره 226707/ت41924ه مورخ 1389/10/15 هیات وزیران مورد اصلاح قرار گرفته است.)

image_pdf

شماره:226707/ت41924 هـ


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

خانه پیوست قوانین تصویب نامه هیئت وزیران در مورد شمول معافیت مالیاتی ده ساله برای واحدهای تولیدی جدیدالاحداث در داخل شهرک ها و نواحی صنعتی خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان کرمانشاه