Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

احتساب مالیات علی الحساب گمرکی

اداره کل اموراقتصادی ودارائی استان
اداره کل مالیات
اداره کل

وصول و اجراء مالیاتهای تهران دفتر فنی مالیاتی به قرار اطلاع برخی از مامورین تشخیص و وصول مالیات نسبت به قبول 5 % مالیات علی الحساب مکسوره توسط گمرک ایران (موضوع بخشنامه وزارتی شماره 58482 / 4205 / 5 / 30 مورخ 19 / 11 / 68) مندرج در پروانه های سبز گمرکی و منظورنمودن آن به حساب مالیات قطعی مودیان مربوط دچار تردید بوده, واجرای این امر را موکول به ارائه فیش پرداخت مالیات مورد بحث و یا اخذ تائیدیه ازگمرک ایران مینمایند , چون اتخاذ چنین روشی موجب تضییع حقوق مودیان مالیاتی و اتلاف وقت آنان میگرددکه نهایتاً تاخیر در امر وصول مالیات را نیز در پی خواهد داشت،لذابلحاظ رفع ابهام و ایجاد رویه واحد و تسریع جریان امور مقرر میداردکه مامورین مالیاتی ذیربط ضمن دریافت تصویرپروانه سبزگمرکی وانطباق آن بااصل پروانه مربوطه, 5 % مالیات علی الحساب مکسوره مندرج درپروانه های گمرکی را بلافاصله به حساب مالیاتی مودی منظور و درجهت انجام امورجاریه مربوط اقدام وسپس ضمن اعلام مراتب به اداره کل اطلاعات وخدمات مالیاتی نسبت به احرازواریزمالیاتهای مکسوره موردبحث ازسوی گمرک ایران به حسابهای تعیین شده پیگیری لازم معمول دارند مسئول حسن اجرای این بخشنامه ممیزین کل مالیاتی و روسای ادارات امور اقتصادی ودارائی محل حسب مورد خواهند بود

احمدحسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

image_pdf

شماره:13930/1247/5/30


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین احتساب مالیات علی الحساب گمرکی