Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

مالیات های تکلیفی کسر شده که پرداخت نشده به همراه جرایم وصول شود

اداره کل امور مالیاتی استان ……
اداره کل……

به قرار اطلاع برخی از پرداخت کنندگان وجوه موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 66 و اصلاحیه پس از کسر مالیاتهای تکلیفی از پرداخت آن در موعد مقرر قانون ی خودداری می نمایند که چنین رویه ای ضمن تخطی از مفاد ماده قانون ی مذکور منجر به تاخیر در وصول منابع درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در قوانین بودجه می شود.
لذا مقتضی است کلیه ادارات امور مالیاتی ذیربط (حوزه های مالیاتی) به استناد تبصره (6) ماده مزبور نسبت به رسیدگی و مطالبه مالیات متعلقه به همراه جرائم مقرر قانون ی بدون فوت وقت و براساس دستورالعمل شماره 37343- 4056- 211 مورخ 31 / 6 / 81 اقدام لازم معمول نمایند.
مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بعهده مدیران کل امور مالیاتی خواهد بود.

عیسی شهسوار خجسته

image_pdf

شماره:8494/4893/2928/233


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین مالیات های تکلیفی کسر شده که پرداخت نشده به همراه جرایم وصول شود