Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

الحاق تعدادی از خدمات به مشمولین ماده ۱۰۴ ق.م.م

اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
سازمان امور اقتصادی ودارائی استان
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
اداره کلدادستانی انتظامی مالیاتی
دفترجامعه حسابداران رسمی ایران
دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر
سازمان حسابرسی
مجله مالیات

در اجرای تبصره (5) الحاقی به ماده 104 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 80 فهرست سایر مواردی که باید از آغاز سال بعد به امور مصرح در ماده مذکور اضافه شود، مراتب طی آگهی مندرج در صفحه (25) روزنامه رسمی شماره 18030 مورخ 28 / 10 / 85 ونیز در جریده کثیر الانتشار روزنامه کیهان شماره 18712 روز پنجشنبه مورخ 21 / 10 / 85 حسب مقررات موضوعه اعلام شده است. لذا موارد مشروحه ذیل از ابتدای سال 1386 برای اشخاص مذکور در صدر ماده یاد شده لازم الاجرا می باشد

1_خدمات تعمیر ونگهداری هر نوع وسائل نقلیه موتوری زمینی، هوایی، دریایی و ریلی، ماشین آلات و تجهیزات اعم از اداری وغیره که به موجب قرارداد انجام می شود.

2_ خدمات اسکان کارکنان دستگاه ها ومؤسسات دولتی وغیر دولتی در هتلها وسایر اماکن به همراه خذمات جانبی که به موجب قرارداد انجام می شود.

3_ خدمات آموزشی از هر قبیل.

4_ خدمات نمایشگاهی به منظور استفاده از تسهیلات و امکانات جانبی نمایشگاه.

5_ خدمات بیمه ای (اعم از درمانی و بهداشتی) .

6_ هر نوع خدمات مذیریت.

7_ خدمات نگهداری فضای سبز.

8_ خدمات بسته بندی (هرنوع محصول به هر شکل وبا هر نوع جنس) .

9_ حق ازحمه پرداختی بابت ارائه خدمات پشتیبانی و همچنین بهره برداری از تأسیسات و تجهیزات پایانه های بار ومسافر به مؤسسات مربوطه اعم از ریلی، فرودگاهی و پروازی، بندری و پایانه ای زمینی.

10_ هرگونه حق الزحمه بابت تصفیه وتبدیل قند وشکر.

11_ حق الزحمه پرداختی بابت استفاده از تجهیزات وتأسیسات مخابراتی.
ضمناً: تصویر روزنامه رسمی موصوف جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد.

علی اکبر عرب مازار

روزنامه رسمی: 18030
تاریخ: 28 / 10 / 1385

در اجرای تبصره (5) الحاقی به ماده 104 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 80 که مقرر می دارد (سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان دی ماه هر سال فهرست سایر مواردی که باید از آغاز سال بعد به امور مصرح در این ماده اضافه شود از طریق درج آگهی در روزنامه رسمی ویکی از روزنامه های کثیرالانتشار کشور اعلام خواهد کرد) و پیرو اطلاعیه آذر ماه سال 1382 موارد مشروحه ذیل به امور ماده مذکور اضافه می گردد واز ابتدای سال 1386 برای کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شهرداری ها، مؤسسات وابسته به دولت وشهرداری وکلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی وغیرانتفاعی و اشخاص موضوع بند الف ماده 95 قانون مذکور لازم الاجرا خواهد بود.

1_ خدمات تعمیر ونگهداری هر نوع وسائل نقلیه موتوری زمینی، هوایی، دریایی و ریلی، ماشین آلات و تجهیزات اعم از اداری وغیره که به موجب قرارداد انجام می شود.

2_ خدمات اسکان کارکنان دستگاه ها ومؤسسات دولتی وغیر دولتی در هتلها وسایر اماکن به همراه خذمات جانبی که به موجب قرارداد انجام می شود.

3_ خدمات آموزشی از هر قبیل.

4_ خدمات نمایشگاهی به منظور استفاده از تسهیلات و امکانات جانبی نمایشگاه.

5_ خدمات بیمه ای (اعم از درمانی و بهداشتی) .

6_ هر نوع خدمات مذیریت.

7_ خدمات نگهداری فضای سبز.

8_ خدمات بسته بندی (هرنوع محصول به هر شکل وبا هر نوع جنس) .

9_ حق ازحمه پرداختی بابت ارائه خدمات پشتیبانی و همچنین بهره برداری از تأسیسات و تجهیزات پایانه های بار ومسافر به مؤسسات مربوطه اعم از ریلی، فرودگاهی و پروازی، بندری و پایانه ای زمینی.

10_ هرگونه حق الزحمه بابت تصفیه وتبدیل قند وشکر.

11_ حق الزحمه پرداختی بابت استفاده از تجهیزات وتأسیسات مخابراتی.

سازمان امور مالیاتی کشور

image_pdf

شماره:65200/3808/211


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین الحاق تعدادی از خدمات به مشمولین ماده ۱۰۴ ق.م.م