Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

مقررات بند ج ماده ۱۲۷ در خصوص قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی (زراعی)

وزرای عضو شورای اقتصاد در جلسه مورخ 21 / 7 / 1381 بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصدو سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه های شماره 34455 / ت 25428 ه مورخ 13 / 8 / 1380 و 6954 / ت 24505 ه مورخ 22 / 2 / 1380 تصویب نمودند.

1_ قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی (زراعی) برای سال زراعی 82- 1381 با شرایط خرید موضوع تصویب نامه شماره 36972 / ت 25493 ک مورخ 28 / 8 / 1380 هیأت وزیران، به شرح جدول پیوست تعیین می شود.

2_ وزارت جهاد کشاورزی موظف است پیشنهاد خود در زمینه قیمت تضمینی انواع برنج بر محصول را به کار گروهی مرکب از نمایندگان وزارتخانه های جهاد کشاورزی، بازرگانی (سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان) و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (مسئول) ارائه نماید.کارگروه مذکور موظف است بررسی های لازم را در خصوص قیمت خرید تضمینی برنج انجام داده و حداکثر تا پایان آذر ماه سال جاری، جهت تصویب به شورای اقتصاد ارائه نماید.قیمت های مذکور،اسفند ماه سال جاری اعلام خواهد شد.

3_ وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بازرگانی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به طبقه بندی انواع محصول گندم برای سال زراعی آینده و پیشنهاد قیمت به تفکیک انواع مختلف به منظور طرح در شورای اقتصاد اقدام می نماید.

4_ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی با رعایت قوانین و مقررات مربوط، تصمیمات لازم را در مورد ارگان های مسئول خرید، محدوده زمانی خرید، تأمین کننده تنخواه، چگونگی ضمانت و باز پرداخت اعتبارات مورد نیاز، تعیین هزینه های تبعی و محل تأمین زیان احتمالی خرید تضمینی موضوع این تصویب نامه و همچنین،خرید تضمینی محصولات باغی موضوع تصویب نامه شماره 30059 / ت 27247 ک مورخ 20 / 7 / 1381 اتخاذ و بر نحوه اجرای آنها به طور مستمر، نظارت می نماید.
این تصویب نامه در تاریخ 30 / 8 / 1381 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

محمدرضاعارف
معاون اول رئیس جمهور

توجه:تصویب نامه فوق الذکر طی بخشنامه شماره 5100 / 4523- 211 مورخ 7 / 8 / 82 ابلاغ گردیده است.

image_pdf

شماره:39817 / ت 27565ک


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین مقررات بند ج ماده ۱۲۷ در خصوص قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی (زراعی)