Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

تصویب نامه هیات محترم وزیران در خصوص قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی (زراعی )

اداره امور اقتصادی و دارائی استان
اداره کل دفتردبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر
دانشکده امور اقتصادی
سازمان حسابرسی
شورای عالی مالیاتی
دفتر فنی مالیاتی
هیات عالی انتظامی مالیاتی
دادستان انتظامی مالیاتی
پژوهشکده امور اقتصادی
جامعه حسابداران رسمی ایران

تصویب نامه شماره 39811 /ت 27565 ک مورخ 3 / 7 / 1381 هیات محترم وزیران در خصوص قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی (زراعی) برای سال زراعی 82- 1381 با شرایط جدول پیوست و همچنین تصویر نامه شماره 37279 / 29491 مورخ 19 / 7 / 1382 دبیر محترم هیات دولت در مورد عبارت تحریر نشده در خصوص میزان جایزه متعلقه که مرتبط با مقررات بند ج ماده 127 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد جهت اطلاع و بهره برداری لازم به پیوست ارسال می گردد.

محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی

image_pdf

شماره:5100/4523/211


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین تصویب نامه هیات محترم وزیران در خصوص قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی (زراعی )