Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

اصلاح تصویب نامه ۳۹۱۰۷

هیأت وزیران در جلسه مورخ 15 / 4 / 1384 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد وکشاورزی ووزارت صنایع ومعادن موضوع نامه شماره 5637 / 020 مورخ 6 / 4 / 1384 وزارت جهاد کشاورزی وبه استناد ماده 8 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی – مصوب 1379- تصویب نمود:
در بند (1) تصویب نامه شماره 39107 /ت 29785 ه مورخ 29 / 7 / 1383 بعد از عبارت “صیفی وچای” عبارت “ومحصولات حاصل از تخم پرندگان ویا سایر حیوانات، پاک کردن، درجه بندی وبسته بندی حبوبات، انواع بذر وعسل طبیعی، کد 1533 (به استثناء کنسانتره ومکمل های غذایی)،کد 2412 (صرفاً تولید کود از ضایعات کشاورزی وفضولات حیوانی)،کلیه محصولاتی که خرما به عنوان ماده اولیه اصلی د رتولید آنها مورد استفاده قرارمی گیرد، انواع عرقیات گیاهی، کلیه محصولاتی که برنج به عنوان ماده اولیه اصلی در تولید آنها مورد استفاده قرار می گیرد ودر کد 1531 قرار دارند ” اضافه می شود.

محمد رضا عارف
معاون اول رئیس جمهور

image_pdf

شماره:20551/ت 33318هـ


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین اصلاح تصویب نامه ۳۹۱۰۷