Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

اصلاح تصویب نامه های شماره ۲۲۲۱۷/ت۳۹۶۵۲هـ مورخ ۱۸/۲/۱۳۸۷، شماره ۱۶۲۸۷۰/ت ۴۱۳۷۱هـ مورخ ۱۲/۹/۱۳۸۷، شماره ۱۸۸۹۲۸/ت۴۱۵۹۱هـ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۸۷، شماره ۲۰۲۴۵۵/ت۴۱۷۵۷هـ مورخ ۵/۱۱/۱۳۸۷،شماره ۲۴۵۱۴۳/ت۴۲۱۶۶هـ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۷، شماره ۸۷۱۴/ت۴۲۲۴۰هـ مورخ ۲۰/۱/۱۳۸۸، شماره ۲۳۱۲۷/ت۴۲۳۹۶هـ مورخ ۶/۲/۱۳۸۸ و شماره ۴۱۴۰۰/ت۴۲۵۳۸هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۸،

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 12 / 10 / 1389 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه های شماره های 51900 /ه / ب، 51905 ه/ب، 51978 ه/ب، 51873 ه/ ب، 51868 ه /ب،51924 ه/ب و 51909 ه/ب مورخ 9 / 8 / 1389 تصویب نمود:
در تصویب نامه های شماره 22217 /ت 39652 ه مورخ 18 / 2 / 1387،شماره 162870 /ت 41371 ه مورخ 12 / 9 / 1387،شماره 188928 /ت 41591 ه مورخ 16 / 10 / 1387،شماره 202455 /ت 41757 ه مورخ 5 / 11 / 1387 ،شماره 245143 /ت 42166 ه مورخ 27 / 12 / 1387،شماره 8714 /ت 42240 ه مورخ 20 / 1 / 1388،شماره 23127 /ت 42396 ه مورخ 6 / 2 / 1388 و شماره 41400 /ت 42538 ه مورخ 28 / 12 / 1388،حسب مورد عبارتهای” واحدهای تولیدی”، ” واحدهای تولیدی جدید الاحداث”، ” واحدهای جدید الاحداث” و ” واحدهای صنعتی” به عبارت ” فعالیتهای تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی یا معدنی بخشهای تعاونی و خصوصی” تغییر می یابند.

محمد رضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور

image_pdf

شماره:233508/ت45852ک


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین اصلاح تصویب نامه های شماره ۲۲۲۱۷/ت۳۹۶۵۲هـ مورخ ۱۸/۲/۱۳۸۷، شماره ۱۶۲۸۷۰/ت ۴۱۳۷۱هـ مورخ ۱۲/۹/۱۳۸۷، شماره ۱۸۸۹۲۸/ت۴۱۵۹۱هـ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۸۷، شماره ۲۰۲۴۵۵/ت۴۱۷۵۷هـ مورخ ۵/۱۱/۱۳۸۷،شماره ۲۴۵۱۴۳/ت۴۲۱۶۶هـ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۷، شماره ۸۷۱۴/ت۴۲۲۴۰هـ مورخ ۲۰/۱/۱۳۸۸، شماره ۲۳۱۲۷/ت۴۲۳۹۶هـ مورخ ۶/۲/۱۳۸۸ و شماره ۴۱۴۰۰/ت۴۲۵۳۸هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۸،