Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

معافیت مالیاتی مراکز فرهنگی و هنری – صنایع روستایی

نظربه اینکه درخصوص نحوه اجرای معافیتهای مالیاتی مقرردرتبصره 6 ماده 132 اصلاحی موضوع ماده 35 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7 / 2 / 1371 وهمچنین قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 برای مامورین تشخیص مالیاتی ابهاماتی مطرح است به لحاظ روشن شدن موضوع اعلام میدارد:

1- درمورد معافیت مالیاتی مراکز فرهنگی وهنری مذکور درتبصره 6 ماده 132 اصلاحی که درصورت داشتن پروانه فعالیت ویاتاسیس از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به مدت 5 یا 8 سال حسب مورد ازتاریخ شروع فعالیت معاف گردیده اند توجه داشته باشند که مفاد این تبصره ناظر به مواردیست که شروع فعالیتهای موصوف از 1 / 1 / 1371 به بعدبوده ودرهرحال مراکزی راکه تاریخ شروع فعالیتشان قبل از 1 / 1 / 1371 میباشد شامل نخواهدبود.

2- درخصوص معافیت پنجساله درآمدحاصل ازمنابع روستائی موضوع ماده 141 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 که طبق بخشنامه وزارتی شماره 34008 / 8365 / 4 / 30 مورخ 10 / 7 / 1372 شامل کلیه موافقتهای اصولی ومجوزهای احداث صادره مربوط به قبل از 7 / 2 / 71 اعلام گردیده نیزتوجه داشته باشند که این معافیت هم شامل کلیه موافقت نامه های اصولی و مجوزهای موصوف صادره از 1 / 1 / 1368 الی 7 / 2 / 1371 خواهد بود ولاغیر.

معاون درآمدهای مالیاتی

(بخشنامه شماره 46646- 10 / 9 / 72 بر اساس دادنامه 295- 9 / 8 / 78 دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است)

image_pdf

شماره:46646 /3635/5/30


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین معافیت مالیاتی مراکز فرهنگی و هنری – صنایع روستایی