Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

۲۰% معافیت تبصره ها محدودیت جغرافیایی ندارد

نظربه اینکه درخصوص نحوه اجرای تبصره 4 ماده 132 اصلاحی (موضوع ماده 35 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7 / 2 / 1371 مجلس شورای اسلامی) قانون مالیاتهای مستقیم ابهاماتی مطرح شده است لذا به منظور روشن شدن موضوع یادآور می شود که چون درتبصره مذکور که از اول سال 1371 به بعد قابل اجرا می باشد شرایط خاصی به استثناء آنچه در متن آن آمده است وجود ندارد بنابراین معافیت مزبور نسبت به فعالیتهای تولیدی و معدنی ،طراحی،مهندسی و طراحی مونتاژ که قبل ویا بعد ازتصویب اصلاحیه (7 / 2 / 1371) ازطرف وزارتخانه های مذکور درمتن ماده 132 اصلاحی برای آنها پروانه بهره برداری صادرشده یا می شود قابل اعمال بوده و ضمنا” باتوجه باینکه منحصربه محدوده جغرافیائی خاص هم نمیباشددراین صورت مقررات تبصره 3 ماده 32 اصلاحی قانون مذکور نیز ناقض آن نخواهدبود.

داریوش ایرانبدی
معاون درآمدهای مالیاتی

image_pdf

شماره:14642/1934/4/30


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین ۲۰% معافیت تبصره ها محدودیت جغرافیایی ندارد