Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

تاریخ بهره برداری قبل یا بعد از ۷/۲/۷۱

توجه: به رای دیوان عدالت اداری 81- 76 20 / 5 / 75 رجوع شود.
پیروبخشنامه شماره 5058 / 3558- 5 / 30 مورخ 23 / 9 / 73 چون درمورد شمول معافیت موضوع ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 132 پیش ازاصلاح نسبت به برخی واحدهای تولیدی که مجوزتاسیس برای آنهاقبل ازتاری 7 / 2 / 71) تاریخ اصلاح ماده 132 مذکور (وپروانه بهره برداری بعدازآن تاریخ صادرشده،کراراً سوالاتی مطرح وگویاشیوه های متفاوتی دراین باره اعمال گردیده است،لذا بمنظور رفع اشکال واتخاذ رویه واحد باعنایت به نظر و استباط هیئت عمومی شورایعالی لزوماً متذکرمیگردد:

صاحبان واحدهای تولیدی تاسیس شده یا در حال تاسیس که تا تاریخ 7 / 2 / 71 (تاریخ اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366) به مرحله بهره برداری نرسیده و تاریخ صدور پروانه بهره برداری و همچنین تاریخ بهره برداری آنها بعد از تاریخ مذکور باشد، میتوانند برابر مقررات ازمعافیت موضوع ماده 132 اصلاحی برخوردارگردند بدیهی است درموارد دیگری که واحدتولیدی پیش ازتاریخ 7 / 2 / 71 شروع به بهره برداری نموده باشد، ولو با اخذپروانه بهره برداری بعد ازآن تاریخ موضوع حسب مورد مشمول شرایط و مقررات مندرج در ماده 132 قبل از اصلاح خواهد بود.

داریوش ایرانبدی
معاون درآمدهای مالیاتی

image_pdf

شماره:33964/8595/4/30


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین تاریخ بهره برداری قبل یا بعد از ۷/۲/۷۱