Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

در مورد معافیت واحدهای تولیدی که از ۷۱/۲/۷ به بعد پروانه یا کارت شناسایی گرفته اند

نظربه اینکه درخصوص نحوه اجرای معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7 / 2 / 1371 مجلس شورای اسلامی وپس ازصدور رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 81- 76 مورخ 20 / 5 / 75 کراراً ابهاماتی مطرح و سوالاتی بعمل میاید علیهذا ضمن تاکید بر اجرای رای مذکور یادآور میشود:

باعنایت به اینکه تاریخ اجرای قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 از ابتدای سال 1368 میباشد از طرفی طبق مقررات تبصره یک ذیل ماده 132 اصلاحی مصوب 7 / 2 / 1371 اولویت های 1 و 2 و 3 موضوع این ماده درآغازهر دوره برنامه توسعه اقتصادی بوسیله وزارتخانه های ذیربط تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد و برنامه اول توسعه اقتصادی نیز از سال 1368 آغاز گردیده است بنابراین،بطور کلی واحدهای تولیدی که از تاریخ 7 / 2 / 1371 (تاریخ تصویب اصلاحیه به بعد) برای آنهاکارت شناسائی یا پروانه بهره برداری صادر شده یا میشود و تاریخ شروع بهره برداری آنها بعداز 1 / 1 / 68 میباشد، میتوانند از تاریخ شروع بهره برداری حسب اولویت های ذکر شده از معافیت مقرر برخوردار گردند بدیهی است در سایر موارد معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی تابع مقررات حاکم بر زمان صدور مجوز یا پروانه تاسیس مربوط خواهدبود.

مفاد این بخشنامه مورد تائید هیات عمومی شورای عالی مالیاتی نیز میباشد.

علی اکبرعرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی

(بخشنامه 43228- 8 / 10 / 76 بر اساس دادنامه شماره 132- 21 / 6 / 77 دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است)

image_pdf

شماره:43228 /10242/4/30


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین در مورد معافیت واحدهای تولیدی که از ۷۱/۲/۷ به بعد پروانه یا کارت شناسایی گرفته اند