Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

پروانه بهره برداری موقت و استرداد مالیاتهای اضافی

بازگشت به نامه شماره 37 / 3112 مورخ 8 / 2 / 1377 عنوان معاون درآمدهای مالیاتی اشعار میدارد: منظور از پروانه بهره برداری موضوع ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7 / 2 / 1371 همان پروانه بهره برداری است که واحد تولیدی پس از طی کلیه مراحل و تامین شرایط لازم طبق مقررات موضوعه از جمله موافقت سازمان محیط زیست از وزارت خانه ذیربط دریافت نموده باشد .

لذا از آنجا که پروانه بهره برداری موقت ارسالی آن اداره کل که تحت شماره 2991 / 300 مورخ 27 / 3 / 1376 صادر گردیده با توجه به مندرجات گزارش مامورین تشخیص که به ضمیمه نامه فوق ارسال نموده اید حائز شرایط صدور پروانه بهره برداری مورد بحث نمی باشد اعمال معافیت مالیاتی بر آن اساس نیز فاقد محمل قانون ی خواهد بود . معهذا هر زمان که پروانه بهره برداری اصیل صادر گردید اعمال معافیت مالیاتی مقررات ماده 132 فوق الذکر از تاریخ شروع بهره برداری موجه خواهد بود , البته توجه خواهند داشت چنانچه بهر علتی مالیات از طرف مودی اضافه پرداخت شده باشد استرداد مالیاتهای اضافه دریافت شده بموجب مواد ماده 242 و ماده 243 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 امکانپذیر میباشد .

علی اکبر سمیعی
رئیس شورای عالی مالیاتی

image_pdf

شماره:1147/4/30


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین پروانه بهره برداری موقت و استرداد مالیاتهای اضافی