Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

شهرک صنعتی اشتهارد خارج از ۱۲۰ کیلومتری تهران می باشد

نظر به مجموعه سوابق و مکاتبات موجود در مورد فاصله مرکز تهران تا شهرک صنعتی اشتهارد به ویژه نامه شماره 103764 مورخ 29 / 4 / 78 و 1017607 مورخ 27 / 11 / 78 وزیر محترم وزارت صنایع وقت معطوف به مصوبه شماره 942 / ت 119 ه مورخ 9 / 4 / 1369 هیأت محترم وزیران و مکاتبات آن وزارتخانه با ارگانهای مختلف و از جمله وزارت راه وترابری که مبنی بر تایید وقوع شهرک مزبور خارج از شعاع 120 کیلومتری تهران بوده و به استناد بخشنامه شماره 60464 / 12153- 4 / 30 مورخ 26 / 10 / 74 موردتایید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که تصریح بر احتساب فاصله از طریق مسیر زمینی دارد،به ملاحظه اینکه مسیر مندرج در بند 1 صورتجلسه مورخ 24 / 7 / 78 وزارت راه وترابری موضوع نامه شماره 11 / 14920 مورخ 25 / 10 / 78 وزیر محترم راه وترابری عنوان وزیر محترم وزارت صنایع وقت حاکی از 8 / 123 کیلومتر فاصله بین شهر تهران تا شهرک صنعتی اشتهارد می باشد (تصویر پیوست) و از طرفی مسیر مندرج در بند 2 صورتجلسه مزبور،چون متضمن تردد در اتوبان است برای واحدهای تولیدی که باید مواد اولیه مورد نیاز تولید و همچنین محصولات تولیدی خود را با کامیون و تریلی حمل نمایند به لحاظ ممنوعیت تردد وسائط نقلیه مذکور در اتوبان کرج مسیر قابل استفاده واحدهای تولیدی نخواهد بود. لذا شهرک صنعتی اشتهارد را به استناد موارد فوق از مسیر مندرج در بند 1 صورتجلسه یادشده خارج از شعاع 120 کیلومتری تهران اعلام و واحدهای تولیدی مستقر در این شهرک در صورتیکه حائز سایر شرایط قانون ی باشند می توانند طبق مقررات از معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم برخوردار شوند. مقتضی است مراتب را جهت اجرا به کلیه واحد های مالیاتی ذیربط ابلاغ و از هر گونه مکاتبه در این خصوص خودداری نمایند.

حسین نمازی
وزیراموراقتصادی ودارایی

image_pdf

شماره:6947


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین شهرک صنعتی اشتهارد خارج از ۱۲۰ کیلومتری تهران می باشد