Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

مقررات تبصره (۱) ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم

بخشنامه

تصویر تصویب نامه شماره 22217 /ت 39652 ه مورخ 18 / 2 / 87 هیئت محترم وزیران مبنی بر “اعمال معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم واصلاحات بعدی آن به فعالیتهای تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی یا معدنی بخشهای تعاونی و خصوصیمستقر در شهرکها ونواحی صنعتی خارج از شعاع 30 کیلومتری مرکز استان همدان” جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد.

محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی

شماره: 22217 /ت 39652 ه
تاریخ: 18 / 02 / 1387
پیوست:

معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور
وزارت صنایع ومعادن- وزارت امور اقتصادی ودارائی- وزارت جهاد کشاورزی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 5 / 2 / 1387 که در مرکز استان همدان تشکیل شد، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی ودارایی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1366- تصویب نمود:
فعالیتهای تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی یا معدنی بخشهای تعاونی و خصوصیمستقر در شهرکها و نواحی صنعتی از شعاع سی کیلومتری مرکز استان همدان مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم واصلاحات بعدی آن می باشند.

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور

بر اساس مصوبه شماره 233508 /ت 45852 ک مورخ 18 / 10 / 1389 و بخشنامه شماره 32409 / 200 مورخ 16 / 11 / 1389 این بخشنامه به همراه مصوبه اصلاح گردید.

image_pdf

شماره:63065


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین مقررات تبصره (۱) ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم