Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

اعلام مقررات تبصره (۱) ماده (۱۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم برای واحدهای تولیدی وطرح های گردشگری جدیدالاحداث در استان مرکزی

بخشنامه

تصویر تصویب نامه شماره 97213 /ت 40652 ه مورخ 16 / 6 / 1387 هیئت محترم وزیران مندرج در شماره 18504 مورخ 18 / 6 / 1387 روزنامه رسمی مبنی بر ((واحدهای تولیدی که بعد از ابلاغ این تصویب نامه در داخل شهرکها ونواحی صنعتی مصوب خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان مرکزی احداث می شوند وطرحهای کردشگری در سطح استان، مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم واصلاحات بعدی آن می باشد)) جهت اطلاع واقدام لازم ارسال می گردد.

محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی

شماره: 97212 /ت 40652 ه
تاریخ: 16 / 06 / 1387

وزارت صنایع ومعادن- وزارت امور اقتصادی ودارایی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری

هیئت وزیران در جلسه مورخ 3 / 6 / 1387 که در مرکز استان مرکزی تشکیل شده بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی ودارایی، وزارت صنایع ومعادن ومعاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور وبه استناد تبصره (1) ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380- تصویب نمود:
واحدهای تولیدی که بعد از ابلاغ این تصویب نامه در داخل شهرکها ونواحی صنعتی خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان مرکزی احداث می شوند و طرح های گردشگری در سطح استان، مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می باشند.

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور

image_pdf

شماره:73019


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین اعلام مقررات تبصره (۱) ماده (۱۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم برای واحدهای تولیدی وطرح های گردشگری جدیدالاحداث در استان مرکزی