Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

ابلاغ مصوبه شماره ۱۲۸۳۸۱/ت۴۱۰۴۴هـ مورخ ۲۸/۷/۸۷ هیأت محترم وزیران استان خراسان شمالی

بخشنامه

تصویر تصویب نامه شماره 128381 /ت 41044 ه مورخ 28 / 7 / 1387 هیأت محترم وزیران مندرج در روزنامه رسمی شماره 18540 مورخ 1 / 8 / 87 مبنی بر: واحدهای احداث شده بعد از ابلاغ این تصویب نامه در شهرکها و نواحی صنعتی و مجتمع های صنعتی و گردشگری مورد تأیید وزارت صنایع و معادن و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری حسب مورد (پس از شروع بهره برداری) خارج از شعاع سی (30) کیلومتری مرکز استان خراسان شمالی به مدت ده (10) سال مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می شوند جهت اطلاع واقدام لازم ارسال می گردد.

محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی

(این بخشنامه بر اساس بخشنامه شماره 20516 / 200 مورخ 11 / 7 / 1389 ابطال گردیده است.)

شماره: 128381 /ت 41044 ه
تاریخ: 28 / 07 / 1387
پیوست:

وزارت صنایع و معادن- وزارت امور اقتصادی ودارایی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

هیئت وزیران در جلسه مورخ 18 / 7 / 1387 که در مرکز استان خراسان شمالی تشکیل شد، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارائی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور وبه استناد تبصره (1) ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم –مصوب 1380- تصویب نمود:
واحدهای احداث شده بعد از ابلاغ این تصویب نامه در شهرکها و نواحی صنعتی و مجتمع های صنعتی وگردشگری مورد تأیید وزارت صنایع و معادن وسازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری حسب مورد (پس از شروع بهره برداری) خارج از شعاع سی (30) کیلومتری مرکز استان خراسان شمالی، به مدت ده (10) سال مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می شوند.

پرویز داودی
معاون اول رییس جمهور

image_pdf

شماره: 90667


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین ابلاغ مصوبه شماره ۱۲۸۳۸۱/ت۴۱۰۴۴هـ مورخ ۲۸/۷/۸۷ هیأت محترم وزیران استان خراسان شمالی