Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

مقررات تبصره ۱ ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم استان مازندران

بخشنامه

تصویر تصویب نامه شماره 157401 /ت 41325 ه مورخ 5 / 9 / 87 هیئت محترم وزیران مندرج در شماره 18571 مورخ 9 / 9 / 87 روزنامه رسمی مبنی بر ” واحدهای صنعتی جدید در شهرکهای صنعتی استان مازندران خارج از شعاع سی (30) کیلومتری مرکز استان یاد شده با نظر استاندار مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن به مدت ده (10) سال می باشند” جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.

محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی

شماره: 157401 /ت 41325 ه
تاریخ: 05 / 09 / 1387
پیوست:

وزارت صنایع و معادن- وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 23 / 8 / 1387 که در مرکز استان مازندران تشکیل شد، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380- تصویب نمود:

واحدهای صنعتی جدید در شهرکهای صنعتی استان مازندران خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان یاد شده با نظر استاندار مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن به مدت ده سال می باشند.

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور

image_pdf

شماره:103135


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین مقررات تبصره ۱ ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم استان مازندران