Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

ابـلاغ مـصـوبـه شمـاره ۱۸۸۹۲۸/ت۴۱۵۹۱هـ مـورخ ۱۶/۱۰/۸۷ هیأت محترم وزیران

بخشنامه

تصویر تصویب نامه شماره 188928 /ت 41591 ه مورخ 16 / 10 / 87 هیئت محترم وزیران مندرج در شماره 18602 مورخ 19 / 10 / 87 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ” فعالیتهای تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی یا معدنی بخشهای تعاونی و خصوصی در شهرکها و نواحی صنعتی خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان خوزستان به مدت (10) ده سال مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می باشند” جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.

محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی

شماره: 188928 /ت 41591 ه
تاریخ: 16 / 10 / 1387
پیوست:

وزارت صنایع و معدن- وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 27 / 9 / 1387 که در مرکز استان خوزستان تشکیل شد، بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1380- تصویب نمود:
فعالیتهای تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی یا معدنی بخشهای تعاونی و خصوصیدر شهرکها و نواحی صنعتی خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان خوزستان به مدت ده سال مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می باشند.

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور

بر اساس مصوبه شماره 233508 /ت 45852 ک مورخ 18 / 10 / 1389 و بخشنامه شماره 32409 / 200 مورخ 16 / 11 / 1389 این بخشنامه به همراه مصوبه اصلاح گردید.

image_pdf

شماره:118428


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین ابـلاغ مـصـوبـه شمـاره ۱۸۸۹۲۸/ت۴۱۵۹۱هـ مـورخ ۱۶/۱۰/۸۷ هیأت محترم وزیران