Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

مقررات تبصره ۱ ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم استان یزد

بخشنامه

تصویر تصویب نامه شماره 235422 / ت 42038 ه مورخ 14 / 12 / 87 هیأت محترم وزیران مندرج در شماره 18648 مورخ 18 / 12 / 87 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه واحدهای جدید الاحداث در شهرکها و نواحی صنعتی خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان یزد و واحدهای نساجی در خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان مذکور به مدت ده سال مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می باشند جهت اجراء ابلاغ می گردد.

محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی

شماره: 235422 / ت 42038 ه
تاریخ: 14 / 12 / 1387
پیوست:

وزارت صنایع و معادن- وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 1 / 12 / 1387 که در مرکز استان یزد تشکیل شد، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380- تصویب نمود:
واحدهای جدید الاحداث در شهرکها و نواحی صنعتی خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان یزد و واحدهای نساجی در خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان مذکور به مدت ده سال مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می باشند.

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور

image_pdf

شماره:2120/ 210


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین مقررات تبصره ۱ ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم استان یزد