Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

مقررات تبصره ۱ ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم استان کرمانشاه

بخشنامه

تصویر تصویب نامه شماره 226707 /ت 41924 ه مورخ 4 / 12 / 87 هیئت محترم وزیران مندرج در شماره 18640 مورخ 7 / 12 / 87 روزنامه رسمی مبنی بر فعالیتهای تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی یا معدنی بخشهای تعاونی و خصوصی در داخل شهرکها و نواحی صنعتی خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان کرمانشاه و مجتمع های کشاورزی وگردشگری، به مدت ده سال مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می باشند جهت اطلاع و اقدام لازم در چارچوب قانون و مقررات مالیاتی ارسال می گردد.

محمدقاسم پناهی
معاون فنی وحقوقی

شماره: 226707 /ت 41924 ه
تاریخ: 04 / 12 / 1387
پیوست:

وزارت صنایع ومعادن- وزارت امور اقتصادی ودارائی- وزارت جهاد کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری

هیئت وزیران در جلسه مورخ 10 / 11 / 1387 که در مرکز استان کرمانشاه تشکیل شد، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی ودارایی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده 132 اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380- تصویب نمود:
فعالیتهای تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی یا معدنی بخشهای تعاونی و خصوصیجدیدالاحداث در داخل شهرکها و نواحی صنعتی خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان کرمانشاه و مجتمع های کشاورزی و گردشگری، به مدت ده سال مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می باشند.

پرویز داودی
معاون اول رییس جمهور

بر اساس مصوبه شماره 233508 /ت 45852 ک مورخ 18 / 10 / 1389 و بخشنامه شماره 32409 / 200 مورخ 16 / 11 / 1389 این بخشنامه به همراه مصوبه اصلاح گردید.

image_pdf

شماره:25882/210


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین مقررات تبصره ۱ ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم استان کرمانشاه