Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

ابلاغ مصوبه شماره ۹۹۶۷۰/ت۴۳۰۸۴هـ مورخ ۱۸/۵/۸۸ هیأت وزیران

بخشنامه

تصویر تصویب نامه شماره 99670 /ت 43084 ه مورخ 18 / 5 / 88 هیئت محترم وزیران مندرج در شماره 18771 مورخ 21 / 5 / 88 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر صنایع جدیدالاحداث مستقر در شهرکهای صنعتی خارج از شعاع یکصدوبیست کیلومتری مرکز استان تهران به مدت ده سال، مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می باشند جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.

محمدقاسم پناهی
معاون فنی وحقوقی

پیوست:

شماره: 99670 /ت 43084 ه
تاریخ: 18 / 05 / 1388
پیوست:

وزارت صنایع ومعادن- وزارت امور اقتصادی ودارایی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 17 / 4 / 1388 که در مرکز استان تهران تشکیل شد، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی ودارایی، وزارت صنایع ومعادن و معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رییس جمهور وبه استناد تبصره (1) ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم –مصوب 1380- تصویب نمود:
صنایع جدیدالاحداث مستقر در شهرکهای صنعتی خارج از شعاع یکصدو بیست کیلومتری مرکز استان تهران به مدت ده سال، مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم واصلاحات بعدی آن می باشند.

محموداحمدی نژاد
رئیس جمهور

شماره روزنامه رسمی: 18771
تاریخ:چهارشنبه بیست و یکم مرداد ماه 1388

شماره: 99670 /ت 43084 ه
تاریخ: 18 / 05 / 1388
پیوست:

تصویب نامه در خصوص معافیت مالیاتی صنایع جدید الاحداث مستقر در شهرکهای صنعتی خارج از شعاع یکصدو بیست کیلومتری مرکز استان تهران به مدت ده سال

وزارت صنایع ومعادن- وزارت امور اقتصادی ودارایی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 17 / 4 / 1388 که در مرکز استان تهران تشکیل شد، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی ودارایی، وزارت صنایع ومعادن و معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رییس جمهور وبه استناد تبصره (1) ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم –مصوب 1380- تصویب نمود:
صنایع جدیدالاحداث مستقر در شهرکهای صنعتی خارج از شعاع یکصدو بیست کیلومتری مرکز استان تهران به مدت ده سال، مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم واصلاحات بعدی آن می باشند.

محموداحمدی نژاد
رئیس جمهور

image_pdf

شماره:56281/210


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین ابلاغ مصوبه شماره ۹۹۶۷۰/ت۴۳۰۸۴هـ مورخ ۱۸/۵/۸۸ هیأت وزیران