Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

ذخیره بازسازی

گزارش شماره 807- 5 / 30- 4 / 6 / 1369 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در خصوص ابهام موجود در ماده 138 مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 از نقطه نظر معافیت یا عدم معافیت ذخایر منظور شده از سود ابرازی برای بازسازی،حسب ارجاع مقام مذکور در اجرای بند 3 ماده 255 قانون یاد شده در جلسه مورخ 4 / 7 / 69 هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی مورد شور و بررسی قرار گرفت که نتیجه آن بشرح رای آتی اعلام می گردد:

گرچه در بند ” الف ” ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 علاوه بر توسعه یا تکمیل و یا ایجاد واحدهای صنعتی جدید موضوع بازسازی نیز عنوان گردیده است،اما چون شرایط و ضوابط اجرائی حسب جزء 1 و 2 بند الف مذکور و تبصره‌های 2 ماده 138 یاد شده منحصرا” مربوط به توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحدهای صنعتی جدید است و قانون مذکور متضمن هیچگونه قاعده اجرائی و حصر و قیدی در خصوص معافیت سود منظور شده برای بازسازی نمی باشد،علیهذا معافیت مقرر موردبحث به جهت خلاء قانون ی در ترتیب و مدت صرف،ذخایر تخصیصی برای امر بازرسی را شامل نمی گردد.

محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- علی اصغر محمدی- محمد علی سعیدزاده .

image_pdf

شماره:8821/4/30


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین ذخیره بازسازی