Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

زیان انباشته

گزارش شماره 56- 5 / 30- 11 / 1 / 71 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع مورخ 7 / 2 / 71 مقام معاونت درآمدهای مالیاتی و در اجرای بند 3 ماده 255 ق. م. م مصوب اسفندماه 66 در شورایعالی مالیاتی مطرح است . اجمال قضیه از این قرار است که بعضی از واحدهای مالیاتی عقیده دارند شرکتهائی که دارای زیان انباشته هستند نباید از حکم ماده 138 ق. م. م مصوب اسفندماه 66 بدلیل مغایرت موضوع با موازین قانون تجارت استفاده نمایند. هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی پس از بحث و تبادل نظر در اینباره بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید: با ملاحظه اینکه قبلا رای شماره 17 / 8299- 8 / 6 / 1366 شورایعالی مالیاتی در مورد مغایرت تقسیم سود از طرف اشخاص حقوقی درصورت داشتن زیان انباشته با قانون تجارت منبی با عدم ارتباط آن با مقررات مالیاتی صادر شده است و به لحاظ مشابهت موضوع مطروحه با آن به نظر هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی مفاد رای مذکور در خصوص مورد و نسبت به عملکرد سال 1368 به بعد نیز با رعایت مقررات مربوط جاری است .

محمدتقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- علی اصغر محمدی- محمود حمیدی- محمدرزاقی- مجید میرهادی- علی اکبر نوربخش- محمدعلی سعیدزاده

چون مقررات ماده 9 آیین نامه سازمان تشخیص مصوب دیماه 1350 در آیین نامه سازمان تشخیص مصوب اسفندماه 1367 پیش بینی نشده با نظر فوق موافقم .

محمدطاهر

image_pdf

شماره:2750/4/30


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین زیان انباشته