Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

تصویب نامه شماره ۹۷۱/ت/۳۲۵۴۹/ک مورخ ۱۴/۱/۱۳۸۳ وزرای شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی

اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفترهیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیر خانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
جامعه حسابداران رسمی ایران
سازمان حسابرسی

تصویر تصویب نامه شماره 971 /ت/ 32549 /ک مورخ 14 / 1 / 1383 وزرای شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی در خصوص سیستهای حمایتی و تشویقی صادرات غیر نفتی قوانین بودجه سالهای 83 و 84 کل کشور،جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد.

علی اکبرسمیعی
معاون فنی وحقوقی

شماره: 971 / ت 32549 ک
تاریخ: 14 / 01 / 1383
پیوست:

وزارت بازرگانی – وزارت امور اقتصادی و دارائی – سازمان مدیریت و برتامه ریزی کشور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

وزیران عضو شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی کشور در جلسه مورخ 9 / 12 / 1383 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 42655 /ت 25691 ه مورخ 26 / 10 / 1380 تصویب نمودند:

1_در چارچوب آیین نامه اجرایی بند “پ“ تبصره (19) قانون بودجه سال 1383 کل کشور،موضوع تصویب نامه شماره 1396 /ت 30254 ه مورخ 19 / 1 / 1383 سازمان توسعه تجارت ایران هزار میلیارد ریال اعتبارات پیش بینی شده برای بخش صادرات در لایحه بودجه سال 1384 کل کشور را به پرداخت جوایز ،‌یارانه ها وهزینه های اجرایی جهش صادراتی مربوط به سال 1383 و سنوات قبل اختصاص دهد،

2_ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است در لایحه بودجه سال 1385 کل کشور حداقل هزار میلیارد ریال برای پرداخت جوایز ،‌یارانه ها و سایر برنامه های حمایتی و تشویقی صادرات در سال 1384 پیش بینی نماید.

3_ سیاستهای حمایتی و تشویقی صادرات غیر نفتی در سال 1384 به شرح زیر تعیین می شود. حداکثر ده درصد از اعتبارات بخش صادرات در سال 1384 در راستای اجذرای سیاستهای مربوط به توانمند سازی بنگاههای صادراتی و ایجاد ظرفیتهای جدید صادراتی (کمکهای غیر مستقیم به صادر کنندگان) هزینه گردد.
الف – پوشش بخشی از هزینه بازاریابی بنگاههای صادراتی و صندوقهای غیر دولتی توسعه صادرات.
ب – پرداخت بخشی از هزینه های حمل و نقل آن دسته از کالاهای صادراتی که هزینه حمل و نقل در قیمت تمام شده آنها تاثیر قابل ملاحظه ای دارد.
پ – پرداخت بخشی از هزینه های بسته بندی آن دسته از کالاهای صادراتی که منجر به ارزش افزوده قابل ملاحظه در آنها می گردد.
ت – پوشش بخشی از هزینه های برگزاری و حضور بنگاههای تولیدی و صادراتی در نمایشگاههای خارج از کشور.
ث – پرداخت دو درصد جایزه اضافی به صادر کنندگان محصولات نساجی نسبت به سایر کالاها.
ج – تشویق شرکتهای بزرگ و توانمند صادراتی.
چ – حمایت از شرکتهایی که دارای جهش صادراتی بوده و صادرات آنها در سال 1384 نسبت به سال 1383 بیش از پنجاه درصد رشد داشته باشد.
ح – ادامه ساست پرداخت هشت درصد جایزه صادراتی به صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی.
خ – پرداخت بخشی از هزینه های هیئتهای تجاری- بازاریابی اعزامی به بازارهای هدف.
د – تقویت توانمندیهای صادراتی استانها.
ذ – پرداخت یارانه ها و جوایز صادراتی بر اساس ارزش افزوده و مزیت رقابتی.
ر – دستیابی به بازارهای جدید و صدور کالاهای جدید و افزایش سهم در بازارهای هدف صادراتی مورد تشویق قرار گیرد.

4_با توجه به عدم تعیین قیمت پایه ارز جهت محاسبه و پرداخت جوایز صادراتی مربوط به سال 1383 در آیین نامه اجرایی بند“پ“ تبصره (19) قانون بودجه سال 1383 کل کشور،قیمت پایه ارز جهت محاسبه و پرداخت جوایز صادراتی سال 1383 به صادر کنندگان کالاها و خدمات غیر نفتی بر مبنای هر دلار 8708 ریال تعیین می شود. چنانچه صادرات به سایر ارزها صورت گرفته باشد،طبق نرخ بابری دلار و ارز مورد نظر در زمان صدور (تاریخ مندرج در اظهار نامه صادراتی یا تاریخ قرارداد صادرات خدمات فنی و مهندسی) اقدام خواهد شد.
این تصویب نامه در تاریخ 27 / 12 / 1383 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

محمد رضا عارف
معاون اول رئیس جمهور

image_pdf

شماره:9465/1441/211


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین تصویب نامه شماره ۹۷۱/ت/۳۲۵۴۹/ک مورخ ۱۴/۱/۱۳۸۳ وزرای شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی