Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

ضوابط مربوطه به پرداخت مالیات سود اوراق مشارکت

ضوابط مربوط به چگونگی پرداخت مالیات موضوع تبصره ماده 7 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 30 / 6 / 1376 مجلس شورای اسلامی در اجرای ماده 27 آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت موضوع تصویبنامه شماره 31242 /ت 19961 ه مورخ 9 / 6 / 1377 هیأت وزیران , ضوابط مربوط به چگونگی پرداخت مالیات تبصره ماده 7 قانون بشرح زیر تعیین می شود:

1_ پرداخت مالیات سود اوراق مشارکت منتشره قبل از تاریخ 5 / 8 / 1376 به نرخ مقرر به عهده دستگاه ناشر می باشد .

2_ دستگاه ناشر موظف است مالیات سود سررسیدشده تا تاریخ اجرای این ضوابط را حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این ضوابط و مالیات سودهای سررسید شده بعدی را در سررسید مقرر بحساب وزارت امور اقتصادی و دارائی واریز و یک نسخه از قبض واریز وجه را به حوزه مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند .

3_ موارد تخلف از انجام تکالیف مقرر در این ضوابط مشمول جرایم موضوع ماده 199 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد .

4_ این ضوابط از تاریخ ابلاغ به بانک عامل لازم الاجرا می باشد .

حسین نمازی
وزیراموراقتصادی ودارائی
محسن نوربخش
رئیس‌کل‌بانک‌مرکزی‌جمهوری‌اسلامی‌ایران

image_pdf

شماره:19709


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین ضوابط مربوطه به پرداخت مالیات سود اوراق مشارکت