Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

اصلاح ضوابط اجرایی ماده ۱۷۲

اصلاح ضوابط اجرایی ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 موضوع ماده 50 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371/2/7 مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل است
1. وجوهی که به حسابهای تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی و یا کمک و نظائر آن به صورت بلاعوض پرداخت می‌شود ، با تسلیم قبض بانکی به اداره امور مالیاتی ذیربط از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت و از منبع مالیاتی که مودی انتخاب خواهد کرد کسر می‌گردد .
2. صددرصد وجوهی که توسط مودیان مالیاتی به منظور مصرف در امور مشروحه زیر به حسابهای خاصی که در تهران از طرف وزارت یا سازمان ذیربط و در استانها از طرف ادارات کل یا سازمانهای مربوط و در مورد دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی توسط روسای آنها افتتاح می‌گردد واریز می‌شود از در آمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت و از منبع مالیاتی که مودی انتخاب خواهد کرد کسر خواهد شد . برداشت از حسابهای فوق با امضاء مشترک بالاترین مقام مسئول دستگاه و ذیحساب مربوط صورت می‌پذیرد و دستگاه دریافتکننده مکلف است صورت کمک های دریافتی خود در هر سال را حداکثر تا آخر تیر ماه سال بعد در تهران به سازمان امور مالیاتی کشور و در استان ها به اداره کل امور مالیاتی استان تسلیم نماید . موارد مصرف وجوه واریزی یاد شده عبارتند از: تعمیر ، تجهیز ، احداث و یا تکمیل آن دسته از مدارس ، دانشگاهها ، مراکز آموزش عالی و مراکز بهداشتی و درمانی و یا اردوگاههای تربیتی و آسایشگاه ها . مراکز بهزیستی و کتابخانه‌ها و مراکز فرهنگی و هنری که بودجه آنها به وسیله دولت تامین می‌شود .
3. وجهی که جهت بهداشت و درمان و بهزیستی بیماران به انجمن حمایت از بیماران کلیوی ، بنیاد امور بیماریهای خاص ، موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان ، کانون بهبود و پرورش هموفیلیان ایران ، انجمن امداد به بیماران سرطانی ایران (انجمن امداد ایران) و انجمن حمایت از بیماران سرطانی یزد که مورد تایید وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی می‌باشند پرداخت می‌شود ، مشروط به رعایت موارد ذیل از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت و از منبع مالیاتی منتخب مودی کسر می‌شود .
1-3. کمک‌های نقدی مودیان به اشخاص موضوع این بند حداکثر تا بیست درصد (20%) درآمد مشمول مالیات منبع مالیاتی انتخاب شده مودی ، قابل کسر از در آمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت او خواهد بود.
2-3. موسسات یاد شده (دریافت کننده کمک) مکلفند فهرست وجوه دریافتی هر ماه را تا پایان ماه بعد و بر اساس دستورالعملی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و ابلاغ خواهد نمود ، به سازمان مزبور اعلام و وجوه دریافتی را بر اساس نظر وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به مصرف بهداشت و درمان و بهزیستی بیماران مستمند و تهیه وسایل پزشکی مورد نیاز مزبور برسانند و تائیدیه صادره از وزارت مذکور در مورد صحت مصرف وجوه دریافتی هر سال را تا پایان تیر ماه سال بعد به اداره کل امور مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند .
4. کمکهای اعطائی غیر نقدی جهت انجام امور مذکور در بند‌های 2 و 3 از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال اعطاء کسر خواهد شد .
5. در صورتیکه اموال منقول یا غیر منقول یا منافع اموال به عنوان کمک غیر نقدی به موسسات مذکور در بندهای 2 و 3 اعطاء گردد ، ارزش اموال غیر منقول اموال طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری به تاریخ انتقال ، تقویم و در مورد انتقال اموال منقول مبنای محاسبه قیمت روز اعطاء آنها خواهد بود . و در صورتی که نسبت به مورد اخیر بین ادارات امور مالیاتی و اعطاء کنندگان راجع به میزان قیمت اختلاف بروز نماید ، مرجع رسیدگی به اختلاف هیئت سه نفری حل اختلاف مالیاتی خواهد بود که رای آن قطعی و لازم‌الاجرا بوده و در سایر مراجع مالیاتی قابل طرح نخواهد بود .
6. ادارات امور مالیاتی با دریافت اصل قبوض بانکی پرداخت وجوه و یا اصل گواهینامه و یا اسناد تحویل کمکهای غیرنقدی و ضبط آن در پرونده مالیاتی (در مورد موسسات موضوع بند 3 این ضابطه با کسب تاییدیه از مرجع ناظر ذیربط) مربوط نسبت به کسر مبالغ پرداختی یا ارزش کمکهای غیر نقدی از در آمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت یا اعطاء کمک از منبع منتخب مودی اقدام خواهند نمود .
7. تاریخ اجرای این اصلاحیه از پانزدهم خردادماه سال 1383 خواهد بود . صفدر حسینی- وزیر امور اقتصادی و دارایی ، مسعود پزشکیان- وزیر بهداشت ، درمان آموزش پزشکی ، مرتضی حاجی جعفر توفیقی- وزیر آموزش و پرورش
image_pdf

شماره:4585/1094-211


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین اصلاح ضوابط اجرایی ماده ۱۷۲