Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

عدم تعلق جایزه موضوع ماده (۱۹۰) ق.م.م به کلیه شرکتهای دولتیبه منظور تحقق بخشی از درآمدهای عمومی ، در قوانین بودجه سالهای 1382 و 1383 و 1384 و 1385 کل کشور ، کلیه شرکتها ، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که در پیوست قوانین مذکور ، برای آنها سود ویژه پیش بینی شده مکلف به پرداخت مبالغ تعیین شده در جداول پیوست یاد شده به عنوان مالیات عملکرد ، به صورت علی‌الحساب (‌هر ماه معادل یک دوازدهم رقم مصوب) به سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشند . پرداختهای مذکور ، تکلیفی و غیرداوطلبانه و به موجب قوانین بودجه کل کشور و بر مبنای بودجه مصوب صورت می‌گیرد و برای محاسبه جایزه موضوع ماده 190 اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 در قانون بودجه که حکم خاص می‌باشد ، حکم یا مجوزی پیش بینی نگردیده است . بنابر این با عنایت به رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 30/4/12204 مورخ 1373/12/1 پرداخت مالیاتهای مذکور مشمول جایزه خوش حسابی موضوع ماده اخیرالذکر نخواهد بود و در مواردی که ادارات امور مالیاتی اشتباهاً جایزه یاد شده را در خصوص اشخاص فوق‌الذکر محاسبه و اعطا نموده‌اند ، می‌بایست طبق مقررات نسبت به اصلاح برگ قطعی مالیات و مطالبه آن اقدام لازم را به عمل آورند .

علی اکبر عرب مازار
image_pdf

شماره:10334/701-211


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین عدم تعلق جایزه موضوع ماده (۱۹۰) ق.م.م به کلیه شرکتهای دولتی