Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

ابلاغ رای دیوان عدالت اداری در مورد صلاحیت هیات حل اختلاف مالیاتی در زمینه رسیدگی به شکایات اشخاص از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولتبه پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شـماره 179 مورخ 89/5/11 مندرج در روزنامه رسمی شماره 19067 مـورخ 89/5/26 مـبنـی بر ایـن کـه « اولاً ، تـعارض در آراء فـوق الـذکر مـحرز می‌باشد . ثانیاً ، …
وجوه دریافتی … تحت عناوین مالیات و عوارض از بابت کالاها و خدمات موضوع مادتین 3 و 4 قانون موسوم به تجمیع عوارض که توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول می‌گردد ، مشمول احکام ماده 211 به بعد فصل نهم باب چهارم قانون
مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی از جمله ماده 216 قانون
اخیرالذکر و تبصره(2) آن در مورد صلاحیت هیأت حل اختلاف مالیاتی در زمینه رسیدگی به شکایات اشخاص از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت می‌باشد . نظر به این که مقنن درباره کیفیت و مرجع وصول توأم مالیات و عوارض در موارد مـصـرح در قـانون و مـرجـع رسـیدگی بـه شـکایـات از اقـدامات واحـد دولتی ذی صلاح در قضیه مطروحه حکم خاصی به شرح فوق بیان داشته و مورد از حکم
مقرر در ماده 77 قانون شهرداری منصرف است . بنابر این دادنامه 1615 مورخ 1388/8/30 شعبه 31 دیوان عدالت اداری در حدی که متضمن صلاحیت هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم در رسیدگی به موضوع می‌باشد ، صحیح و موافق اصول و موازین قانونی اعلام می‌گردد» جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می‌گردد .

معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور
image_pdf

شماره:20701/210


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین ابلاغ رای دیوان عدالت اداری در مورد صلاحیت هیات حل اختلاف مالیاتی در زمینه رسیدگی به شکایات اشخاص از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت